bakusky

قلعه دختر 

یکی ازمهمترین ابنیه قدیمی باکو قلعه دختراست ، برخی از کارشناسان معتقد هستند که این بنا در قرن چهارم ایجاد شده که در اصل فونداسیونی با سنگ های متفاوت دارد و کاربرد آن را آتشگاه زرتشتیان می دانند، این قلعه در خط ساحلی باکو و در کنار چاه نفت قرار گرفته و تاثیرات عربی ، عثمانی وفارسی بر آن قابل مشاهده است  ، بیست و نه و نیم متر ارتفاع و شانزده و نیم متر قطر دارد و در هشت طبقه ساخته شده است گفته می شود در حدود 200 نفر گنجایش دارد و ساخته شدن یک بال از برج به سوی افق باعث شده برخی کاربردی همچون برج نجومی برای آن در نظر گیرند ، برای قلعه دختر در حدود 20 افسانه وجود دارد که مهمترین آن مربوط است به افسانه دخترفرشته باکره آتشین که مردم را از بردگی نجات می دهد. دلیل نامگذاری قلعه دختر به علت کثرت افسانه ها مشخص نیست ولی با توجه به ادبیات دینی شاید بتوان از کلمه دختر معنای باکره گی را نیز استنباط کرد که با توجه به اعتقاد زرتشتیان به اینکه این قلعه معبد خدا یعنی اهورا مزدا است تا به حال توسط شیطان مورد تجاوز قرار نگرفته است .

 یکی دیگر از افسانه های  این قلعه مربوط به داستانی است جالب که در آن پادشاه از همسر خود دارای فرزندی دختر می شود که قابله از ترس خشمگین شدن پادشاه که گویا بدنبال فرزند پس و جانشین تاج و تخت خود بوده آن نوزاد را به محلی دیگر می برد و بزرگ می کند و به پادشاه گفته می شود که فرزند نوزاد وی مرده است . پس از هفده سال دختر پادشاه بزرگ شده وبسیار زیبا می شود که بصورت اتفاقی پادشاه  وی را می بیند و عاشق وی می شود ولی قابله مجبور به گفتن آن راز می گردد. پادشاه برای وی کاخی می سازد که او را از خود دور و پسرک عاشق پیشه اش دور نگاه دارد .دخترک هر روز در زندان خود ازازدواج با پدر خویش هراسیده و به آرزوی یار خود انتطار می کشد و پسر عاشق  سرانجام پادشاه را به قتل می رساند و برای نجات معشوقه اش به محل قلعه می رود ولی دخترک با شنیدن صدای پا به هراس می افتد که پادشاه  قصد وی را کرده و خود را از بالای برج به پایین می اندازد و می کشد.این افسانه زیبا وغم انگیز در سال 1940 تبدیل به سوژه باله واپرای آذربایجان شده و از آن سال به بعد همیشه از پر بیننده ترین برنامه های باله و اپرای باکو بوده است .


 برای دیدن این بنای ارزشند و زیبا کافیست به تاکسی بگویید که شما را به قیزقالاسی  ببرد و همچنین از خیابان نفتچیلر ، استقلالیت ، نظامی نیز می توان به آنجا رفت . ورودی آن برای توریست ها ده منات است و با پلکانی مارپیچ می توان به بالای آن رسید . در تور باکو یکی از بناهایی که حتما بازدید می شود قلعه دختر است. 


نظرات