bakusky

برای هر سفری باید ابتدا از جغرافیای محل مورد نظر اطلاع یافت تا بتوان با برنامه ریزی صحیح همه امور خود را مدیریت کرد . مثلا دانستن سطح منطقه از اقیانوس های آزاد و اینکه در کدام قسمت جغرافیایی واقع شده و در چه فصلی قصد سفر به آن منطقه را داریم بسیار اهمیت دارد . دیدن نقشه توریستی شهر و نقشه راه ها و مترو در درجه دوم اهمیت قرار دارد که باعث تسهیل در رفت و آمد می شود . در ادامه برخی از نقشه های آذربایجان و باکو را در این مطلب قرار میدهیم تا مسافران باکو و آذربایجان شناخت بهتری قبل از سفر خود نسبت به این کشور بیابند.
نقشه شهرستان های جمهوری آذربایجان

نقشه استانی باکو


نقشه مترو باکو


نقشه راه های آذربایجان نقشه خط آهن و موقعیت فرودگاه های آذربایجان


نقشه توریستی جمهوری آذربایجان و شهر باکو و نخجوان


تقشه توریستی ماهواره ای باکو و شهر سفید 


نقشه شبه جزیره آبشوران یا آبشرون 

مرکز شهر باکونقشه توپوگرافی باکو

نقشه خط لوله نفت آذربایجان


نقشه پیست فرمول یک باکو

نقشه میدان های نفت باکو در دریای خزر

نظرات