رستوران گردی

مراسم شام ایرانی در باکو  باکو اسکای

مراسم شام ایرانی در باکو باکو اسکای

رویداد های فرهنگی  باکو   3

شبهای شاد ایرانی همراه با موسیقی زنده و دی جی ایرانی

رستوران دالیدا باکو باکواسکای

رستوران دالیدا باکو باکواسکای

باکو   4

شب ایرانی در باکو

کانال تلگرام باکو اسکای