پاساژ گردی

مرکز تجاری کاسپین باکو  ماورای مدرن

مرکز تجاری کاسپین باکو ماورای مدرن

باکو   4

مرکز تجاری ساحلی کاسپین که به شکل نیلوفر آبی طراحی شده در آِینده نزدیک به یکی از نمادها و جاذبه های توریستی باکو بدل خواهد گشت

کانال تلگرام باکو اسکای