رویدادهای ورزشی

هر ساله تعداد زیادی از رویدادهای ورزشی در شهر باکو برگزار میشود و گردشگران زیادی را جذب میکند.ما در اینجا لیست رویدادهای ورزشی باکورا معرفی کرده ایم.

پارک آبی باکو

رویدادهای ورزشی   0

پارک آبی های باکو

پیست اسکی شاه داغ بهشت اسکی بازان باکواسکای

پیست اسکی شاه داغ بهشت اسکی بازان باکواسکای

رویدادهای ورزشی  آذربایجان گردی  باکو   4

معرفی پیست تفریحی شاه داغ

کانال اینستاگرام باکو اسکای