گمرک آستارا        باکو

    مدت زمان     07:00:00

 • سدان
  4 نفر
  80 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  150 AZN
 • ون
  18 نفر
  280 AZN
 • اتوبوس تخت شو
  25 نفر
  400 AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  350 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  500 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  550 AZN

فرودگاه حیدر علی اف (باکو)        هتل های داخل باکو

    مدت زمان     01:00:00

 • سدان
  4 نفر
  25 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  35 منات AZN
 • ون
  18 نفر
  50 منات AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  90 منات AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  150 منات AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  200 منات AZN

گمرک بیله سوار        باکو

    مدت زمان     03:00:00

 • سدان
  4 نفر
  50 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  100 AZN
 • ون
  18 نفر
  180 AZN
 • اتوبوس تخت شو
  25 نفر
  250 AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  260 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  400 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  450 AZN
کانال تلگرام باکو اسکای